Page 1 of 1

Åpen onsdag 6. mars klokken 19:00

Posted: Mon Mar 04, 2024 6:41 pm
by Moshe
Åpen onsdag nå på onsdag 06.03.2024 er bedriftsbesøk hos Frekhaug Stål med Håkon som vertskap.

Adressen er Kråkeneset 5, 5918 Frekhaug. Vi sees klokken 19:00 som vanlig!!!