Årsmøte 2023 !

Her finner du informasjon om klubbens planlagte aktiviteter. Treff, Cruisinger, Kurs o.l.

Moderators: Global moderator, Global moderator

Post Reply
User avatar
Solan
Styret
Styret
Posts: 5236
Joined: Mon Sep 03, 2007 1:08 pm
Location: Fan'a...

Årsmøte 2023 !

Post by Solan »

Alle klubbens medlemmer kalles med dette inn til:

Årsmøte VWACB 2023

Tidspunkt: Onsdag 15. februar 2023 kl. 19:00
Sted: Klubbens lokale, Bergen Bug House, Breisteinvollen 22

Saksliste

1. Valg av ordstyrer og referent

2. Årsberetning 2022

3. Regnskap 2022

4. Budsjett 2023

5. Valg

6. Avstemning om vannkjølt

7. Forslag om vedtektsendringer i VWACB

8. Eventuelle spørsmål fra salen

Styret har i 2022 bestått av: Svein Lysø (formann), Pål Austbø (nestformann), Henrik Fjellanger (sekretær og kasserer), og Ørjan Høyvik, Håkon Dalland, Kenneth Høiland, Karianne Bruland og Jonn-Stian Hansen (styremedlemmer).

Av disse står følgende styremedlemmer på valg i år: Karianne Bruland, Svein Lysø, Jonn-Stian Hansen, Håkon Dalland og Henrik Fjellanger. Jonn-Stian Hansen og Håkon Dalland tar gjenvalg. Karianne Bruland, Svein Lysø og Henrik Fjellanger stiller ikke til gjenvalg, og går dermed ut av styret. Revisor Erik Aadland står også på valg for 1 år, han stiller heller ikke til gjenvalg.

Sak 1-4 vises og gjennomgås på klubblokalet.

Sak nr. 5: Valg

Styrets innstilling til nytt styre er som følger:

Leder: Jonn-Stian Hansen (1 år).

Styremedlemmer: Håkon Dalland (gjenvalg 2 år), Pål Bjarte Austbø (1 år igjen), Kenneth Høiland (1 år igjen), Ørjan Høyvik (1 år igjen), Svein-Erik Karlsen (ny), Tom Lund (ny) og Ivar Merkesdal (ny).

Det nye styret konstituerer seg selv og fordeler roller og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Henrik Fjellanger (ny).

Sak nr. 6: Avstemning om vannkjølt

Avstemming om å ønske eiere av vannkjølte biler velkommen inn i klubben:
Avstemningen på nettet endte med 84% ja og 16% nei. Totalt 75 stemmer ble avgitt. Siden Årsmøtet er VWACB sitt organ for endringer av vedtekter, så skal det stemmes over dette her, og den endelige avgjørelsen tas i årsmøtet.

Sak nr. 7: Forslag til årsmøtet om vedtektsendring i vwacb:

§ 2:

Formuleringen:

«VWACB skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om luftavkjølte VW modeller, samt forsøke å skape et positivt miljø rundt disse.»
endres til:

«VWACB skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om luftavkjølte og andre klassiske veteran VWmodeller, samt forsøke å skape et positivt miljø rundt disse.»
§ 4.1:

Formuleringen:

«Som medlemmer kan opptas alle som har interesse for luftavkjølt VW…»
endres til:

«Som medlemmer kan opptas alle som har interesse for luftavkjølt og andre klassiske veteran VW…»
§5:

Formuleringen:

«Det skal holdes valg på:
- Formann, 1 år om gangen.
- 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen. Av disse velges 2 det ene året og de to andre det neste året.
- Varamenn, antall skal bestemmes av sittende styre.
- Revisor, velges for 1 år om gangen.»
endres til

:
«Det skal holdes valg på:
- Leder, 1 år om gangen.
- Minimum 6 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen. Periodene bør forskyves slik at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig.
- Revisor, velges for 1 år om gangen.»
§ 6:

Formuleringen:

«Styret/Komiteer/Revisor: Styret skal bestå av formann, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og nødvendige varamenn.»
endres til:

«Styret/Revisor: Styret skal bestå av leder, nestleder og minimum 5 øvrige styremedlemmer, deriblant kasserer og sekretær.»
Formuleringen:

«Arrangementkomité: Styret setter ned det de mener er nødvendig av arrangementskomiteer, med nødvendig antall medlemmer. Komiteen er underlagt og rapporterer direkte til styret. Formannen av arrangementskomiteen skal være medlem av styret.» fjernes helt.

Vel møtt til årsmøtet!
'65 Typ 221 Mikrobuss "Bløygen"
'52 Typ 11c Boble "Magnolia"

"Don't make a fuss, just get on the bus ..." -- Frank Zappa
"Two things are infinite: The universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe." -- Albert Einstein
Post Reply