Page 1 of 1

Åpen onsdag 26. oktober klokken 19:00

Posted: Mon Oct 24, 2022 11:06 pm
by Moshe
Vi fortsetter med Åpen onsdag, også nå den 26. oktober, og håper på besøkende også denne gangen!!!
Vi står for Kaffe og Vafler, så håper vi at du stiller med godt humør!!!
Velkommen til Åpen onsdag fra klokken 19!!!