Page 1 of 1

Åpen onsdag 23 feb

Posted: Tue Feb 22, 2022 7:57 pm
by orangenotch
Husk åpen onsdag på klubblokalet i morgen. Luftwaffler, kaffe og skitprat serveres fra kl. 19.
Kjør forsiktig og vel møtt.