LMK-nytt - februar 2011

Nyheter fra LMK

Moderators: Global moderator, Global moderator

Locked
User avatar
Moshe
Global moderator
Global moderator
Posts: 3296
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:14 pm
Location: Ulset, Bergen
Contact:

LMK-nytt - februar 2011

Post by Moshe »

FIVA WorldRally 2011 i Sverige
Sverige ønsker velkommen til FIVA Midsummer World Rally 2011! Start er 23. juni i Stenungsund som ligger rett nord for Gøteborg, og slutter 2. juli samme sted etter å ha vært gjennom Sverige opp til Stockholm sør for Vättern, og tilbaketuren går nord for Vättern.
Les mer på: www.fiva-world-rally.se

[attachment=1]

Kulturminnedagen 2011
Søndag 11. september er den internasjonale Kulturminnedagen som markeres i alle europeiske land. Denne dagen i 2011 (i tillegg til de påfølgende års kulturminnedag) mener både styret i LMK samt flere andre kulturbevarende organisasjoner bør markeres.

I 2006 var flere motorhistoriske klubber med på Kulturminnedagen siden tema da var ”Steder for ankomst og avreise”. Dette ble oppfattet som et bredt og populært tema.
I år er temaet "Skjulte skatter. Spor i landskapet". Dette er meget sammenfallende med hvordan klubbene normalt legger opp sine løp mht kjørerute og poster.
Det kan være materielle spor fra ulike tidsepoker (forhistoriske og nyere historiske) som graver, boplasser, tufter, tufter, veier, gamle våpen, smykker, redskaper m.m. Det kan være immaterielle spor som for eksempel steder det er knyttet historier, hendelser og sagn etc. Her er det fritt frem lokalt å velge hvilke historiske spor og aktiviteter som man vil fokusere på. (Se mer på www.kulturminnedagen.no.)
[attachment=2]
På denne dagen vil den motorhistoriske bevegelse ikke være alene. Flere av de andre kulturbevarende organisasjoner som bl.a. Landslaget for lokalhistorie, Fortidsminneforeningen, Norges Husflidslag og Forbundet Kysten er organisasjoner som allerede har lokale tradisjoner for aktivitet på Kulturminnedagen, og ser det positive i et samarbeid på tvers av organisasjongrensene - der dette er naturlig.
I tillegg ser andre kulturbevarende organisasjonene at denne dagen kan bli den årlige store dagen der kulturbevarerne viser seg og sin virksomhet i full bredde i samarbeid med de likesinnede organisasjonene som er samlet under paraplyen til Norges Kulturvernforbund.

I løpet av våren/ forsommeren vil LMK vil sammen med de andre organisasjonene sende ut informasjon til sine ulike klubber, foreninger, lag og venneforeninger. Det er meningen at organisasjonene sentralt skal tilrettelegge for et lokalt initiativ, og at yte sitt til at kontakten blir gjort dette skjer på en naturlig

Det er naturlig at de organisasjoner som befatter seg med kulturminner bruker den årlige Kulturminnedagen for å markere sine aktiviteter. Ikke som et alternativ til andre nasjonale arrangementer, men som et tillegg til disse.

Forsikring, foto og besiktigelse
Forsikringsutvalget i LMK vil innstendig oppfordre alle som søker om en LMK Forsikring for sitt kjøretøy, at de gjør seg litt flid med egenmeldingen / besiktigelsesskjemaet og fotografiene av kjøretøyet. Denne oppfordringen gjelder ikke bare søkere, men også besiktigelsespersoner, vitner og de forsikringsansvarlige i klubbene som må passe på at dette gjøres. 
Det er en stor fordel for søker at både fotografiene er av god kvalitet, og at besiktigelsesskjemaet er fyldig og korrekt utfylt. Kryss av de enkelte rubrikkene i skjemaet, og merk både positive ting, og forhold som kan rettes på og/eller utbedres.

På forsikringsseminaret som ble gjennomført i november 2010 kom det fra de fremmøtte forsikringsansvarlige og besiktigelsespersoner, flere forslag til forbedring av rutinene. Av disse nevner vi spesielt:

* Digitale fotografier må ha en størrelse på minst 500kb (en halv MB), og helst ikke over 2 MB. Det første på grunn av kvalitet slik at man ser kjøretøyet godt. Det andre fordi ikke alle har like god kapasitet på bredbåndsforbindelsen dersom bildene sendes elektronisk.
* Kryss av for hver rubrikk i besiktigelsesskjemaet, og beskriv kjøretøyet godt.
* Uansett om søknad sendes via post eller e-post, skal søknaden sendes forsikringsansvarlig i klubben for registrering og anbefaling.


Driftige damer i Ålesund!
Kanskje er det mer en «dameting» å være opptatt av tilbehøret og settingen, og ikke kun kjøredoningen i seg selv? Men vær oppmerksom på at dette er med på å gjøre at klubben blir mer tilgjengelig for andre enn bare de som ønsker å skru. Nistekurv, sveivegrammofon og tidsriktig antrekk lager en ekstra spiss på arrangementet.
Å ta vare på veteranbiler er å ivareta en viktig kulturarv mener jentegjengen i Storfjordens Automobil Klubb, som påpeker at rammen rundt også er viktig.

”Jentehjulet” ble etablert på årsmøtet 2010 med 9 jenter, og nå er de 23! Det eneste kravet for å bli med, er å være medlem i klubben. Ikke nødvendig å eie egen bil. Målet er å være med å bygge opp interessen for klubben, øke medlemstallet og sist men ikke minst; ha det kjekt i et aktivt og godt veteranmiljø.
[attachment=3]
Nå jobber leder for ”JenteHjulet”, Karen Marie Gissinger også med å etablere en jenteavdeling i Indre Nordmøre veteranklubb. Det blir sendt inn forslag på dette til klubbens årsmøte i februar 2011. Der er det allerede 7-8 interesserte damer. Mulig navnet der også blir JenteHjulet.
- Jeg vil oppfordre flere klubber til å danne "JenteHjulet", og det er jo for så vidt greit at damene i klubbene ganske enkelt heter det, sier Gissinger med et strålende smil.


ABC for din LMK Forsikring
Det er laget en grei oversikt over hvordan du går frem for å søke om en LMK Forsikring. Den er laget med utgangspunkt i både søker, besiktigelsesperson og vitne ved egenmelding.
ABC’en er lagt ut på: www.lmk.no/forsikring/abc.

[attachment=4]
Attachments
fivawr2011b.jpg
fivawr2011b.jpg (31.88 KiB) Viewed 1769 times
gledesveien.JPG
gledesveien.JPG (65.52 KiB) Viewed 1792 times
karen-gissinger.jpg
karen-gissinger.jpg (75.34 KiB) Viewed 1797 times
abc-11874.jpg
abc-11874.jpg (29.05 KiB) Viewed 1780 times
Last edited by Moshe on Thu Feb 17, 2011 5:09 pm, edited 1 time in total.
75 VW1303 Boble *8/8-2022
84 VW Golf Cab. *8/7-2019
96 VW1600i Boble *11/10-2017
77 VW2000 Camper *25/1-2015
59 VW1200 Boble *8/10-2014
72 VW1600 Pick Up *20/9-2013
70 VW1200 Fridolin *5/12-2012
61 VW1200 Boble *27/5-2007

69 Boble *2020-2021
64 Notchback *2008-2017
74 Boble Cab *2006-2015
68 Notchback *2008-2009
67 Notchback *2004-2005
66 Boble *2003-2005
Locked