LMK-nytt - november 2010

Nyheter fra LMK

Moderators: Global moderator, Global moderator

Post Reply
User avatar
Moshe
Global moderator
Global moderator
Posts: 3296
Joined: Tue Aug 28, 2007 4:14 pm
Location: Ulset, Bergen
Contact:

LMK-nytt - november 2010

Post by Moshe »

”Bilklassikere” - et nytt blad for oss!
…er ikke bare bilblad, men også for deg som har mc/moped, lastebil, buss, traktor osv. I hvert fall dersom vi skal tro fagredaktør Dag Skoglund. Og det skal vi selvfølgelig, samt gi det nystertede bladet både en sjanse - og en applaus. Å starte et nisjeprodukt som et motorhistorisk magasin i Norge i dag er ingen spøk, så LMK håper så mange som mulig vil støtte opp om dette gode initiativ. Ut fra det nummer som er kommet, lover dette bra. Fagredaktør Skoglund sier at bladet skal ha en gjennomført positiv profil til glede for alle som er glad i denne hobbyen. I tillegg skal det være folkelige og gode reportasjer og artikler om både de kjøretøy leserne nikker gjenkjennende til, og de kjøretøy leserne også drømmer - eller har drømt - om.

”Bilklassikere” kommer 8 ganger i året, og får du både som kiosk-kjøper på 1275 forkjellige utsalgssteder, og som abonnent.


FORSIKRING VED KJØP I UTLANDET
Skal du hente hjem et kjøretøy fra utlandet du har kjøpt må du ha forsikring på det. Det kan du få ved å kontakte vår samarbeidspartner Tennant på 22 47 91 10. De ordner det du ønsker.
Et annet alternativ er Trafikkforsikringsforeningen www.tff.no. Telefon: 22 04 86 00. Dette er en forsikring som gjelder i alle EØS-land og i Sveits. Forsikringen kan kjøpes for minimum en måned og inntil ett år. Grenseforsikringen gir erstatning til utenforstående tredjepart for personskade og materielle skader, og til passasjer i den forsikrede motorvognen for personskade i overensstemmelse med lovgivningen i det land trafikkuhellet fant sted. I Finland, Sverige og Norge dekkes også for personskade vedrørende den forsikrede motorvogn eller redningsutgifter etc.


HENT HAVARISTEN SELV
Gamle kjøretøy skjer det noe med innimellom, og det er helt naturlig. Det som også er naturlig er at det som regel kan fikses der og da. Dersom det skjer noe under løp har arrangøren normalt et kjøretøy med noe ekstra utstyr/deler. Ring arrangørtelefonen før Viking for å se om det finnes kvalitativ assistanse og/eller deler.
Redningsforsikringen gjelder fra skadestedet til kjøretøyets hjemsted dersom feilen/skaden ikke lar seg ordne ved et lokalt verksted. Skal det hjem, kan det godt hende det tar et par døgn før organisert transport passerer og tar kjøretøyet med seg.
Et alternativ til verksted er å kontakt Tennant og gjøre en avtale om at du henter kjøretøyet selv, og får en økonomisk påskjønnelse i tillegg til alle utgifter dekket. Du kan få leid bilhengere mange steder. Bli enige om dette med skadebehandleren, så får du kjøretøyet raskt hjem.


SKADEBEHANDLING
Det kalles Norges beste motorhistoriske forsikring. Ikke minst fordi LMK Forsikring har en egen spesialist som er med i skadebehandlingen. Vedkommende er også takstmann i det ”vanlige” liv, og slik er det et godt kompetansegrunnlag for å vurdere både skader og de ulike reparasjonstilbudene.
Å finne den riktige prisen for den beste reparasjonen er det som er med på å holde utgiftene nede slik at vi klarer å opprettholde en meget lav premie. Husk at det å ha en egen person for oss, ikke betyr det samme som at vi da har fri tilgang til masse penger ved skade. Skadebehandleren er vår sikkerhet for at vi får et ”riktig” oppgjør, og han trår til der det er nødvendig.


FOTO FOR FORSIKRING
Forsikringsutvalget har bedt oss om å opplyse at svært mange av de digitale bilder som sendes inn sammen med forsikringssøknader er for dårlige. Digitale bilder MÅ være over 250 kb og skarpe. Hvis ikke blir de for små og utydelige. I tillegg må det være en jevn belysning på kjøretøyet slik at ikke deler av kjøretøyet på bildet befinner seg i vekselvis lys og skygge. Spesielt gjelder dette bilder tatt utendørs i sol, og innendørs generelt. Husk også å ta bilder av sidene/foran/bak fra knehøyde, og ikke skrått ovenfra. Se de gode foto-eksemplene på www.lmk.no under ”forsikring” og ”ABC for utfylling av skjemaer”
Konsekvensen av mangelfull og dårlig fotografering blir at nye bilder må tas, noe som forsinker behandlingen av søknaden. I tillegg gir det både søker og kontoret ekstraarbeid.

Husk å ta bildene med den høyeste oppløsningen kameraet har. Dersom du redigerer etterpå i et eller annet foto/billedprogram på datamaskinen, er du nødt til å passe på at du ikke reduserer størrelsen for mye.


NYE KLUBBER
Ryfylke veterankjøretøyklubb (RVK) og Borg Motorhistoriske Klubb (BMK) går inn i LMK og blir dermed medeiere av den organiserte motorhistoriske bevegelse i Norge. Med medlemsantall på henholdsvis 60 og 70 øker LMK som helhet med 130 medlemmer.
Les mer om Ryfylke-folket på www.ryveteran.no (BMK har ikke egne nettsider – ennå).


50.000 KULTURVERNERE UTEN STATLIG STØTTE
LMK er en av de 12 landsdekkende kulturbevarende organisasjoner som ikke fikk én krone i statlig støtte for 2011. I tillegg er kjøretøy og tog fortsatt stengt ute fra muligheten for å søke om midler fra Kulturminnefondet. Vi kan heller ikke se at det er lagt inn tiltaksmidler / prosjektpenger på statsbudsjettet for øvrig som vår organisasjon kan benytte seg av.

Alle organisasjonene bidro til å gi Kulturminneåret2009 et løft ved å motivere og oppfordre sine klubber og enkeltmedlemmer på lokalt, regionalt og nasjonalt plan å vise kulturvern i praksis.
”Den motorhistoriske bevegelse med 50.000 medlemmer fikk i 2009 gjennomført over 100 arrangementer, og vi fikk vist frem kjøretøy og aktiviteter ute blant folk, - sier styreleder Sven Olav Szallies i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK). - Flere av arrangementene var også i samarbeid med andre kulturbevarende organisasjoner. Vi fikk vist bredden i vår virksomhet på en god måte, og tilbakemeldinger fra begge involverte departement samt Riksantikvaren var meget positiv. Det er derfor både merkelig og skuffende å oppleve at resultatet av innsatsen er fortsatt utestenging fra både departemental grunnstøtte og midler fra Kulturminnefondet.”

Det gjøres et eget parallelt arbeid mot Riksantikvaren og Miljøverndepartementet for å få åpnet døren til Kulturminnefondet. Det pågår i LMK derfor et internt arbeid som kan resultere i flere kjøretøy som ”prøvekluter” der Kulturminnefondet må forholde seg til søknader om prosjektmidler. Søknadsfristen er 1.2.2011. Praksis her er at ”rullende materiell” ikke har anledning til å søke. Likevel kan eventuelle avslag brukes politisk for å vise den urettferdige praksisen. LMK finner det svært urimelig at fartøy kan søke midler fra fondet, men ikke for eksempel kjøretøy med god norsk historie. Kulturkomiteen skal konfronteres med de eventuelle avslag på disse søknadene.

Når det gjelder statlig grunnstøtte til driften av LMK, har styret i enhver sammenheng sagt at man kan håpe - men ikke tro klippefast på dette. Det er uansett skuffende å ikke bli ”satt pris på” for det arbeidet som gjøres. LMK ble likevel nå i høst invitert av Stortinget til budsjetthøringene i Kultur- og Miljøkomiteen (20.10) samt Kulturkomiteen (26.10), og fikk begge steder holde innlegg som viste arbeidet medlemmene, klubbene og landsforbundet gjør for norsk kjøretøy- og samferdselshistorie.

Det gjenstår nå å se om dette er nok for å bli tilgodesett i de interne komitébehandlingene. Disse avgir sin endelige innstilling til Stortinget som vedtar budsjettet i begynnelsen av desember. LMK påpeker at det er første året vi er inkludert i disse politiske budsjettprosessene, men mener å være godt kvalifisert for en bevilgning allerede for 2011.

Kulturvernforbundets 19 organisasjoner har 203.000 medlemmer. 12 av disse med til sammen 75.000 medlemmer står altså i øyeblikket uten statlige midler til sin samfunnsgagnlige aktiviteter.


RIKSANTIKVAREN ENIG MED LMK
Motorhistoriske kjøretøy er kulturminner, har nå Riksantikvaren slått fast etter at LMK ba om Riksantikvarens prinsipielle vurdering om dette. Dette skal LMK bruke for å forsøke å gi kjøretøy tilgang til Kulturminnefondet som hvert år deler ut over 50 millioner kroner til ulike formål.
I dag er praksis at for eksempel fartøy har anledning til å søke om midler fra Kulturminnefondet, men ikke kjøretøy og tog som har samme type funksjon og samferdselshistorie. En underlig praksis når man i alle år gikk på båten/toget/bussen, løste billett, og gikk av.

LMK har sammen med Kulturvernforbundet gått gjennom Kulturminneloven, og kan ikke se noe som verken sier eller antyder at såkalt ”rullende materiell” ikke skal ha anledning til å søke. LMK og Kulturvernforbundet mener derfor at forskriften er feiltolket, og at våre klubber og deres medlemmer skal ha tilgang til å søke om midler fra fondet til sine prosjekter.
LMK har derfor bedt Miljøverndepartementet som styrer Kulturminnefondet å sørge for en slutt på den praksis som gjør at rullende materiell utestenges. Dette skjer nok ikke over natten, men LMK skal holde denne saken ”varm”.


LMK FORSIKRINGSSEMINAR
63 representanter fra 47 klubber var på seminar om forsikringsordningen lørdag 13. november i Würths lokaler på Gjelleråsen utenfor Oslo.
LMKs styreleder Sven Olav Szallies ledet møtet, og la opp til fortløpende diskusjoner underveis. Representantene ga mange tilbakemeldinger og kom med forslag som tas med videre i en prosess som vil involvere både klubbene og Tennant Forsikring.

LANDSMØTET 2011
Best Western Oslo Airport Hotel er stedet delegatene til LMKs Landsmøte 2011 treffes lørdag 12. mars 2011. Kryss av datoen i kalenderen allerede i dag. Det går buss mellom hotellene i området og flyplassen hvert 20. minutt for de som ikke kommer med bil.
75 VW1303 Boble *8/8-2022
84 VW Golf Cab. *8/7-2019
96 VW1600i Boble *11/10-2017
77 VW2000 Camper *25/1-2015
59 VW1200 Boble *8/10-2014
72 VW1600 Pick Up *20/9-2013
70 VW1200 Fridolin *5/12-2012
61 VW1200 Boble *27/5-2007

69 Boble *2020-2021
64 Notchback *2008-2017
74 Boble Cab *2006-2015
68 Notchback *2008-2009
67 Notchback *2004-2005
66 Boble *2003-2005
Post Reply