LMK-nytt - Juni 2009

Nyheter fra LMK

Moderators: Global moderator, Global moderator

Locked
User avatar
VWACB
Global moderator
Global moderator
Posts: 289
Joined: Fri Aug 31, 2007 11:55 am
Location: Sartor Storsenter
Contact:

LMK-nytt - Juni 2009

Post by VWACB »

BEDRE, ENKLERE FORSIKRING
LMKs styre har i samarbeid med klubbene, forsikringsansvarlige og besiktigelsesmenn siden landsmøtet 7.3 hatt en grundig gjennomgang av forsikringsordningen, og gjort en revidering. Mandatet styret tok med seg fra klubbenes delegater på landsmøtet var å lage en enklere og mer inkluderende forsikring som skal favne bredt blant klubbenes medlemmer.

Styret håper at klubbene sørger for at informasjonen om den nye ordningen spres ut til klubbmedlemmene via klubb- og medlemsmøter, medlemsblad, internett og e-post.
Det oppfordres til å skrive ut brosjyren (2 sider) som du finner på www.lmk.no. I tillegg er de vanlige informasjonssidene om forsikring på www.lmk.no kontinuerlig oppdatert når det gjelder ytterligere informasjon om vilkår som det ikke er plass til å beskrive i brosjyren.

De viktigste endringene er:
  • Hovedstrømsbryter er ikke lenger påkrevet, men anbefales likevel på det sterkeste.
[attachment=1]
  • Eier kan for Helforsikring selv gjøre besiktigelse av sitt kjøretøy med verdi opp til 250.000,- (1959 mod. og eldre) og 150.000,- (1960 mod. og nyere). Besiktigelsen må bevitnes av en person som selv har en LMK Helforsikring. Vitnet signerer på skjemaet med navn, samt med reg. nr. på sitt eget helforsikret kjøretøy pluss navn på sin LMK-klubb. Er kjøretøyets verdi høyere enn de overnevnte grenser, skal det utføres besiktigelse av en besiktigelsesperson fra en LMK-klubb. For ombygd/modifisert og blivende klassiker vil det fortsatt bli besiktigelse av besiktigelsesperson.
  • Det er åpnet for mer tidstypiske endringer og bruks-slitasje/patina fra kjøretøyets driftsperiode kan godkjennes. Det lempes også noe på krav vedrørende dekk og felg ved at kravets utgangspunkt nå er at felg- og dekkdimensjon skal være i harmoni med kjøretøyets konstruksjon og historie.
  • For å få en blivende klassiker BK må søker ha en LMK helforsikring enten på bil eller på Mc. Dersom det søkes BK i annen gruppe enn det man har helforsikring i, må man kunne vise til brukskjøretøy i samme klasse som det søkes BK for. Bil med forsikringssum på over kr. 150.000 må ha FG godkjent alarm, alternativt originalt montert alarmanlegg. Originalt alarmanlegg skal selvfølgelig fungere uansett forsikringssum.
Kort sagt så gjøres søknadsrutinene mye enklere, samtidig med at noen tidligere hovedkrav frafalles. Alle søknader, bilder og skjema for egenmelding eller besiktigelse sendes via klubben som før (skjemaer finnes på www.lmk.no, eller ring klubben/LMK).
Merk for ordens skyld at forsikringsordningen forsøkes kontinuerlig å tilpasses etter medlemmenes behov, og derfor blir versjonene merket ”MAI 2009” eller for eksempel JULI 2009” eller videre nederst i høyre hjørne på side 2. Vær derfor oppmerksom på hvilken versjon som er den mest oppdaterte ved å gå inn på informasjonsbrosjyren på LMKs internettsider en gang i blant.

LMK har sendt ut materiale på epost til klubbene, og oppfordret disse til å legge ut punkter og stikkord på sine internettsider som beskriver endringene. Optimalt sett skal du også der kunne finne en link til både LMKs oppdaterte forsikringssider, samt kanskje også en link til selve brosjyren. Eventuelt kan du gå direkte til LMKs internettsider.
Styret håper klubbene og medlemmene tar godt imot endringene.

SATELITTSPØKELSET AVVERGET
Etter omfattende lobbyvirksomhet er det nå i Europaparlamentet (EU) vedtatt at motorhistoriske kjøretøy får unntak fra pålegget om montering av sende- og mottakerutstyr for satelittovervåkning. Unntaket legges nå inn i EUs direktiv om Intelligente Transport Systemer (ITS).
Meningen med ITS er bl.a. å lettere kunne registrere de ulike miljøsoner kjøretøyene befinner seg i mht eventuelle avgiftsklasser. Av andre informasjoner ITS skal brukes til er å rapportere med sensorer når en ulykke er skjedd slik at ambulanse kan varsles automatisk, eller om trafikkork og saktegående kø. Dette er en sak som er behandlet i EU over en flere år. Pålegget vil omfatte alle nye kjøretøy fra 2010.
[attachment=2]
Storebror ser deg fra verdensrommet - såfremt du ikke har et motorhistorisk kjøretøy…

Det som er særdeles viktig for oss eiere av motorhistoriske kjøretøy, er at unntaket for vår gruppe ligger der fra første stund. Som det er skjedd med andre direktiv, kan pålegget senere gis tilbakevirkende kraft for å favne flest mulig kjøretøy. Da er det veldig betryggende å uansett tilhøre unntaket.
Vår internasjonale motorhistoriske organisasjon FIVA har fastholdt prinsippet om å bevare kjøretøyenes originalitet, og fått gjennomslag for det. I tillegg godtok parlamentet argumentet om at ettermontering av slike systemer vil være praktisk og teknisk umulig på svært mange kjøretøy.
Det var det danske medlemmet av Europaparlamentet, Anne E. Jensen, som la frem forslaget om unntak. En takk til Danmark også!

MEDIA ER INTERESSERT I OSS
Sommer/høst er en utmerket tid for å lage reportasjer om løp og arrangementer med flotte veterankjøretøy. Gamle biler, motorsykler, busser, lastebiler, traktorer m.m. bringer frem gode og nostalgiske følelser hos de aller fleste. Det er viktig for mediene å formidle dette ut til sine lesere. Men media må ha hjelp fra klubber og enkeltpersoner for å vite dato for arrangementene, samt start, mål og passeringstidspunkter.

Styret i klubben oppfordres til å kontakte sin lokalredaksjon for å få laget en reportasje på et eller flere av klubbens arrangementer. Finn frem listen over disse, og ring.
Vær oppmerksom på at de aller fleste løp foregår i helgene når mange lokalaviser ikke har folk i redaksjonen. Da er det spesielt viktig å ta kontakt tidlig slik at det kan lages en forhåndsomtale på arrangementet. Og finnes det et godt bilde fra fjorårets løp, så tilby redaksjonen dette. Bilder er svært viktige for aviser og NRKs lokale og regionale internettsider.
Tar dere et bilde eller fem under løpet, og sender dette til redaksjonen samme dag med navn på vinnere, antall deltakere, været + litt mer, er sjansen for å få dette inn faktisk meget stor! Om det er mulig er det fint å også skrive inn navn på hvem som er på ett eller flere av bildene. Lokale deltagere ”selger” best hos redaksjonene.

LMK, KLUBBENE OG TENNANT
Fra 1. juni arbeider ikke lenger forsikringskonsulent Per Jul Bjørnstad hos oss på LMKs kontor. Det betyr at du ringer Tennant på 22 47 91 10 for endring/tegning av forsikringer dersom du tidligere brukte Bjørnstad som din forsikringskonsulent.
[attachment=4]
Tennant Forsikring er de du ringer for å snakke om endring og nytegning.

TRYGG PÅ TUR
Et utmerket tur-tips er å ta med seg listen over besiktigelsesmenn. Disse er teknisk anlagte, og har godt kontaktnett dersom dere kommer ”i nød”.
Skriv ut oversikten på www.lmk.no – ”Teknisk info”, eller ”Forsikring”. Der ligger den med navn ”besiktigelsesmenn”. Du behøver selvfølgelig ikke skrive ut alle sidene. Listen er sortert på postnummer, og da kan du skrive ut sider i forhold til ruten du har valgt.
[attachment=3]
De aller fleste tekniske utfordringer lar seg fikse lokalt med hyggelig og interessert hjelp fra besiktigelsesmenn og/eller deres kontakter!

Er du på tur og kjøretøyet utsatt for et uhell som du ikke klarer å ordne selv, så har vi en trygg redningsforsikring som gjelder fra skadested til kjøretøyets hjemsted dersom lokalt verksted ikke kan rette feilen. Ring Tennant på 22 47 91 10 dersom det skjer noe dere ikke får fikset, så får du nærmere beskjed.

TA DEM MED!
Husk å diskutere ideen i klubben med å invitere en stortingsrepresentant med på løp i sommer. Vi trenger all den oppmerksomhet vi kan få om dette. Dersom dere får napp, så ring oss i LMK for et ark med gode argumenter for hvorfor for eksempel årsavgiften for oss må bort. www.stortinget.no/representanter-og-komiteer for oversikt over representanter og fylke.
Attachments
bryter-stor.JPG
bryter-stor.JPG (79.37 KiB) Viewed 1719 times
satellite.jpg
satellite.jpg (20.54 KiB) Viewed 1722 times
besiktigelseRR.JPG
besiktigelseRR.JPG (39.22 KiB) Viewed 1710 times
tennantekeberg1.JPG
tennantekeberg1.JPG (69.34 KiB) Viewed 1722 times
Klubb for luftavkjølt VW
Locked